Печати

КИНО МИС СТОН - РЕПЕРТОАР

од четврток 13.2. до сабота 15.2.2014 г. - 19.00 часот

"Имигранти"

Недела, 16.2.2014 -11.00 часот

"Легендата за Сарила"

Детски анимиран филм

 

од четврток 13.2. до сабота 15.2.2014 г.  - 19.00 часот

"Имигранти"

 

Недела, 16.2.2014 -11.00 часот

"Легендата за Сарила"

Детски анимиран филм