Печати

Хамлет од Горно Дупени

Автор: Иво Брешан

Режија: Кирил Петрески

Драматурзи: Лидија Митоска-Ѓорѓиевска, Ивана Нелковска

Сценски дизајн: Зоран Николовски

Костими: Даниела Настоска

Музика: Томе Темелкоски

Играат:

ПУЉО – Андон Јованоски

БУКАРА – Марјан Чакмакоски

АНЃА – Марија Спиркoска Илијеска

МАЈКАЧА – Наташа Наумоска

МАЧАК – Александар Тодески

ШКОКО – Зоран Иваноски

ШКУНЦА – Димитар Црцороски

ШИМУРИНА – Михајло Миленкоски

Други селани:

Сара Спиркоска

Борче Василески

Надица Дојкоска

Глорија Талеска

Давид Папазоски

ЕвгенијаЈакимоска

Емилија Чавлеска

Во реализацијата на претставата учествуваат:

Тон-мајстор: Благоја Пепељугоски

Суфлер: Лилјана Батлеска

Светло: Ристе Гркоски

Шеф на сцена: Сашо Смоквоски

Сликар исполнител: Пеце Ристески

Реквизитер: Гоце Наумоски

Гардеробер: Снежана Ѓорѓиоска

Фризер-перикер: Даринка Богоеска

Заварувач: Ордан Тодороски

Декоратери: Илија Михајлоски, Роберт Стојкоски, Владимир Владимироски, Јане Јанкулоски, Златко Апостолоски


AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.