Печати

ПРЕМИЕРИ ВО 2011

За Театарот ,, Војдан Черндорински,, 2011 година беше доста плодна и успешна. Со поддршка на Министерството за култура реализирани се 4 премиери. Раководството продолжи со реализација на квалитетна  репертоарска програма.


Февруари
МАРАТОНЦИТЕ ГО ТРЧААТ ПОЧЕСНИОТ КРУГ
Од Душан Ковачевиќ
Режија:  Кирил  Петрески
Музика: Гоце Кантарџиоски
Играат: Петар Димоски, Димко Вандески, Трајче Иваноски, Најдо Тодески, Димитар Црцороски, Марија С. - Илијески, Димитар Ѓорѓиевски, Зоран Иваноски, Цветанка Чавлеска,


Март
ДОБРИОТ ВЕЛИКАН
од Красимира Методиева
Режија и музика: Милан Секулоски
Сценографија и костимографија: Даниела Настоска
Играат: Ангела Кочоска, Бобан Алексоски, Илија Волчески, Теа Ѓорѓиоска, Александар Тодески и Милан Секулоски
Април
,, МАНГИТЕ ПИЈАТ ЧАЈ,,
од Драгослав Михаилов
Режија, превод и адаптација: Коле Ангеловски
Сценографија и костими:Илина Ангеловска
Музика: Томе Темелкоски
Играат: Андон Јованоски, Зоран Иваноски, Владимир  Ѓорѓијоски, ,Димко Вандески, Милан Секулоски, Александар Тодески, Димитар Црцороски, Најдо Тодески, Игор Трпче, Благоја Спиркоски - Џумерко, Трајче Иваноски, Наташа Наумоска, Марјан Чакмакоски, Виолета Чакарова, Илија Волчески, Надица Ѓорѓиоска.
Ноември
,,КАЛИГУЛА,,
од Албер Ками
Режија:Зоја Бузалковска
Сценографија:Костантин Трпеноски
Костимографија: Лира Грабул
Асистент на коситмографија: Раде Василев
Асистент на режија: Владимир Ѓорѓијоски
Избор на музика: Зоја Буалковска
Играат: АЛЕКСАНДАР СТЕПАНУЛЕСКИ, ДАНИЕЛА ИВАНОСКА, НИКОЛА НАСТОСКИ, ДИМИТАР ЃОРЃИЕВСКИ, ИГОР ТРПЧЕСКИ, ТРАЈЧЕ ИВАНОСКИ, ДИМИТАР ЦРЦОРОСКИ, ЗОРАН ИВАНОСКИ, МИЛАН СЕКУЛОСКИ, АНДОН ЈОВАНОСКИ, НАЈДО ТОДЕСКИ, АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ, НАТАША НАУМОСКА, МАРИЈА СПИРКОСКА-ИЛИЈЕСКА, КИРИЛ ТРПКОСКИ, НАДИЦА ЃОРЃИЈОСКА
Декември
,, ЈУНАЦИТЕ ОД БАЈКИТЕ,,
Режија: Петар Димоски
Асистент на режија ис ценски дизајн: Владимир Ѓорѓијоски
Музика;Душко Темелкоски
Кореографија:Кире Миладиноски
Костими:Бојана А. Трпческа
Играат: Димитар Црцороски, Јасмина М. Станкоска, Зоран Иваноски, Наташа Наумоска, Милан Секулоски, Марија С.Илијеска, Даниела Иваноска, Димитар Ѓорѓиевски, Александар Тодески  и Игор Трпчески
Деца од младинската сцена: Надица Ѓорѓијоска, Ангела Кочоска, Рената Трајкоска, Ивана Јосифоска, Павлинче Димоска, Евгениј Темелкоски, Мила Ристеска, Евгенија Јакимоска, Михаил Стојкоски, Деспина Христоска,  Ирина Стеваноска, Ангелина Јованоска, Никола Ангеловски.