Печати

Изложба од Златко Крстевски

,,Terra Incognita,, е тематската изложба од 22 дела од прилепскиот уметник Златко Крстевски поставена во изложбениот салон. (6.02. до 25.02.2020)

Уметникот изложува 22 дела - слики масло на платно работени во периодот od 1990-2020 година.

Делатасесосilna vizuelna sugestija kade se isprepletuvaat sonot i imaginarnoto. apstraktnoto i figurativnoto pome|u ~istiot izraz i prikaznata za ,,Terra Incognita“.Iinspiriran od srednovekovnoto вizantisko slikarstvo, koristej}i go plavetniloto i okerot kako mediteranski znak za izrazuvawe создадени се овие дела.

Крстевски реализирал бројни изложби во земјата и во странство, учесник е колонии , застапен е во арт антологии, реализирал бројни перформанси и добитник е на повеќе награди во земјава и во странство.

Освен сликарството, уметничка преокупација му е и сатиричниот цртеж, стрипот и карикатурата.


AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.