Печати

Изложба на дела од колонијата НИЖОПОЛЕ

Во ликовната галерија е отворена изложба на дела од ликовната колонија „НИЖОПОЛЕ“ од Битола. (30.10 до 7.11.2019)

На изложбата се изложени 25 слики од 20 уметници учесници на јубилејната 20 – та ликовна колонија „Нижополе“ , што се одржа годинава во јули.

Љубителите на ликовната уметност имаат можност да проследат дела од уметници од земјата и од странство.

Alex Close, Канада

Анкица Стевановска, Битола

Владан Ранџеловиќ, Србија

Владимир Темков, Кавадарци

Данчо Ордев, Скопје

Драган Најденовски, Битола

Драгана Кнежевиќ, Србија

Љубица М. Солак, Битола

Маријана Везарова, Бугарија

Mike Close, Канада

Мирјана Крстева Масети, Гевгелија

Неда Петковиќ, Скопје

Nikolas Kyriакеy, Грција

Павле Кузмановски, Тетово

Славица Секулоска, Битола

Стефан Малбашиќ, Битола

Христо Николов, Бугарија

Цветанка Јованова Хермес, Неготино

Гоце Крстевски, Битола


AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.