Печати

Од 90-те години па до денс, КУД“Моминок“ во доменот на сценско музичката дејност на НУЦК дава голем придонес негувајќи го фолклорот и богатото културно наследство на овие простори и пошироко.